Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проект „Европейска инициатива за иновации и технологии в леката промишленост“ (E...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Дата на публикация в TED:
27/07/2018
Краен срок за получаване на оферти:
31/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2018/013
Проект „Европейска инициатива за иновации и технологии в леката промишленост“ (ELIIT)
Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия стартира настоящата покана за участие в търг относно проект „Европейска инициатива за иновации и технологии в леката промишленост“ (ELIIT), който има за цел да установи паневропейско сътрудничество между малките и средните предприятия (МСП), работещи в леката промишленост, и по специално в секторите на производство на текстил/облекла/кожени изделия/обувки (TCLF), и доставчиците или собственици на нови и иновативни технологии за стимулиране на иновациите и трансфера на технологии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/07/2018 00:00
31/10/2018 15:00
05/11/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 143-325954
Обявление за поръчка
27/07/2018 00:00