Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Медийна база данни и услуги за мониторинг на медиите“
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
02/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENISA F-COD-18-T21
„Медийна база данни и услуги за мониторинг на медиите“
ENISA приканва оферентите да предоставят професионални услуги, действащи като инструмент за повишаване на въздействието и разбирането на Агенцията, репутацията, управлението, брандинга и значимостта на публикуваните новини. Тази тръжна процедура е структурирана по такъв начин, че да изисква два вида услуги:— редовна медийна база данни и услуги за мониторинг на медиите;— ad hoc услуги.Редовните услуги, които се изисква да бъдат предоставени в рамките на последващата поръчка, попадат в 2 области на дейност:— Дейност 1: База данни на медии;— Дейност 2: Мониторинг на пресата/медиите и на социалните медии и услуги за докладване на медийното въздействие.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.enisa.europa.eu
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/08/2018 00:00
07/09/2018 23:59
11/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 147-335575
Обявление за поръчка
02/08/2018 00:00