Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дей...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
03/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2018/592
Рамков договор за услуги за организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския...
Целта на поръчката е да се осигурят подкрепа и техническа помощ при организирането на комуникационни и информационни дейности на Информационното бюро на Европейския парламент (EPLO) в Австрия, които са насочени към заинтересовани лица, медиите и широката общественост и често са с голямо политическо и стратегическо значение, и изискват сложна логистика. Най-общо изпълнителят ще изпълнява 2 основни функции:1) стратегически насоки, консултации и помощни услуги в областта на комуникацията и информацията; и2) управление на свързани задачи чрез възлагане с договори и координиране на доставчици, които се явяват трета страна, и по-специално във връзка с организирането на мероприятия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
03/08/2018 00:00
01/10/2018 10:00
22/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 148-337760
Обявление за поръчка
03/08/2018 00:00