Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови договори с няколко изпълнители за консултантски услуги intra muros и усл...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Дата на публикация в TED:
17/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
13/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
TAXUD/2018/AO-03
Рамкови договори с няколко изпълнители за консултантски услуги intra muros и услуги за посочено време и средства, изпълнявани в...
Настоящата обществена процедура обхваща предоставянето на консултантски услуги intra-muros за определено време и средства (TM) и услуги за посочено време и средства в близост до мястото на доставка (PQTM) във връзка със стопански, технически и свързани с проекти дейности за текущи и бъдещи ИТ проекти и операции в обхвата на дейностите на ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ (TAXUD).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/10/2018 00:00
13/12/2018 15:00
14/12/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 235-536428
Поправка
06/12/2018 00:00
2018/S 233-531593
Поправка
04/12/2018 00:00
2018/S 200-453485
Обявление за поръчка
17/10/2018 00:00