Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на медицински услуги за медицинската служба в Испра (Италия) обособ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
31/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
05/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2018/044
Предоставяне на медицински услуги за медицинската служба в Испра (Италия) обособени части 1 и 2
Целта на тази поръчка е на медицинския отдел на Европейската комисия в Испра да се осигурят индивидуални доставчици на услуги или обединения от индивидуални доставчици на услуги, клиники, медицински кабинети или временно сдружение на доставчици на услуги в областта на сестринските грижи, както е определено в двете обособени позиции по-долу:— обособена позиция 1: предоставяне на сестрински грижи (16 ч. седмично, понеделник и вторник) 8 ч./ден,— обособена позиция 2: предоставяне на сестрински грижи (24 ч. седмично, сряда, четвъртък и петък) 8 ч./ден.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
31/10/2018 00:00
05/12/2018 23:59
12/12/2018 10:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Предоставяне на сестрински грижи (16 ч. седмично, понеделник и вторник) 8 ч./ден
Вж. адреса, посочен в точка I.3).
Партида 2
Предоставяне на сестрински грижи (24 ч. седмично, сряда, четвъртък и петък)
Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 210-479176
Обявление за поръчка
31/10/2018 00:00