Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Европейска програма за обучение по предприемачество за преподаватели
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sizedEnterprisesExecutive Agenc...
Дата на публикация в TED:
17/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2018/020
Европейска програма за обучение по предприемачество за преподаватели
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура, стартирана с цел сключване на договор за услуги за създаване, тестване, предоставяне и разпространение на програма за обучение по предприемачество, която ще служи за повишаване на уменията и педагогическите средства на преподавателите в институциите за висше образование.Общата цел на това действие е да насърчи интердисциплинарния подход в европейските институции за висше образование и по този начин да подпомогне въвеждането на обучението по предприемачество също така и извън традиционната област на бизнес училищата и икономическите факултети.Целта на това действие е да подпомогне създаването, разработването и организацията на обучителни модули, които да се предоставят на преподаватели в контекста на висшето образование. Изпълнителят ще съсредоточи дейности както върху методологията, така и върху съдържанието на обучителна програма по предприемачество.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/08/2018 00:00
15/01/2019 15:00
16/01/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 212-483698
Поправка
03/11/2018 00:00
2018/S 157-359376
Обявление за поръчка
17/08/2018 00:00