Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
„Euroscola“ – подготовка, координиране и управление на програмата
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
17/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
COMM/DG/AWD/2018/482
„Euroscola“ – подготовка, координиране и управление на програмата
От 1989 г Службата на ЕП в Страсбург разработи програма за срещи с млади хора, които да им позволят да опознаят ролята на ЕП и да разберат необходимостта от лична ангажираност в демокрацията. Целта на тази програма е да подготви младите хора за ролята им на европейски граждани.Като част от програма, съответстваща на симулация на дейността на членовете на ЕП (заседание на комисията, пленарна сесия , гласуване, обсъждане, приемане на резолюции и т.н.) се организират за около двадесет дни, в които участват 600 младежи от страни от Европейския съюз и техните преподаватели. Под ръководството на служител на ЕП, екип по провеждането ще трябва да осигури подготовката, координирането и провеждането на тези дни.Избраното дружество е призовано да разнообразява програмата и да мотивира участниците, да наблюдава младите хора през деня и да гарантира тяхното активно и оживено участие в програмата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
17/10/2018 00:00
17/12/2018 12:00
09/01/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 208-473942
Поправка
27/10/2018 00:00
2018/S 200-453486
Обявление за поръчка
17/10/2018 00:00