Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Подпомагане на регионални/местни платформи относно съвместното съжителство между...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
04/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.3/SER/2018/0021
Подпомагане на регионални/местни платформи относно съвместното съжителство между хората и големите месоядни животни
Настоящата покана за участие в търг е с цел предоставяне на услуги за улесняване на диалога между заинтересованите страни и за намаляване на конфликтите, свързани с опазването на големите месоядни животни. Изпълнителят ще създаде или ще помогне за създаването на най-малко 3 регионални или местни платформи за заинтересованите страни и ще гарантира тяхното функциониране (включително помощ, секретариат, медиатор/фасилитатор, места за срещи, кетъринг, комуникационна стратегия), използвайки съответните техники за разрешаване на конфликти. За всяка създадена платформа (минимум 3 платформи) трябва да се организират най-малко 15 срещи/работни срещи. Във всяка една от областите, в които са създадени местните/регионалните платформи, изпълнителят ще гарантира изпълнението на поне 2 до 3 съответни действия, посочени в документа „Ключови действия за популациите от големи месоядни животни в Европа“ (ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/key_actions_large_carnivores_2015.pdf).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
04/08/2018 00:00
17/09/2018 16:00
01/10/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 149-340238
Обявление за поръчка
04/08/2018 00:00