Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за предоставяне на проучване, озаглавено „Очертаване на технологи...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
17/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
04/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
18.CAT.OP.137
Рамков договор за предоставяне на проучване, озаглавено „Очертаване на технологии в областта на кибер-защитата“
Целта на проучването е да предостави задълбочен анализ на технологиите за кибер защита, обект на научноизследователски дейности, и да допълни констатациите в Програмата за стратегически изследвания в кибернетичното пространство, като предостави подробности до нивото на конкретните дейности по проектите, където държавите-членки могат да решат да обмислят съвместни проекти в рамките на EDA или на други механизми на ЕС за финансиране на научните изследвания, където EDA може да действа като фасилитатор.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/08/2018 00:00
04/10/2018 17:00
05/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 157-359377
Обявление за поръчка
17/08/2018 00:00