Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Многостранни рамкови договори с повторно стартиране на конкурс за предоставяне н...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Дата на публикация в TED:
08/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
27/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
TAXUD/2018/AO-01
Многостранни рамкови договори с повторно стартиране на конкурс за предоставяне на услуги, свързани с оценка на предлагането и...
Исканите услуги обикновено ще се състоят в конкретни проучвания, предназначени да допринесат за дадена оценка или оценка на въздействието на проект на възлагащия орган, включително „Проверки за пригодност“. Проучванията в подкрепа на проекти за оценка може да включват етапи за подкрепа на възлагащия орган за изпълнение на задълженията му за изготвяне на доклади за изпълнение или мониторинг.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Важни събития
08/08/2018 00:00
27/09/2018 15:00
28/09/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 151-346199 Обявление за поръчка 08/08/2018 00:00