Грешка

Възникна неочаквана грешка. Моля, свържете се с отдела по поддръжка.
Съобщение за изключение: An activity was already registerd with this state context. Existing: Call For Tenders Publication rejected. New: Call For Tenders Publication rejected ( java.lang.IllegalStateException: An activity was already registerd with this state context. Existing: Call For Tenders Publication rejected. New: Call For Tenders Publication rejected )