Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Заместване на потенциално опасни химични вещества (Етап II)
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
17/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/COSME/2017/025
Заместване на потенциално опасни химични вещества (Етап II)
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура за сключване на 1 договор за услуги в контекста на заместването на потенциално опасни химични вещества. От изпълнителя ще се изисква да се улеснят и разпространят решения в специфичните области като био икономика, рециклиране и биоцидни продукти с цел да се ускори заместването на определени химични вещества с алтернативни решения и да се намалят разходите на МСП за търсене на алтернативни решения за избраните опасни вещества химикали. Работата е разделена на 3 задачи, които трябва да бъдат изпълнени, както е описано в раздел 1.4.1 от тръжните спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/08/2018 00:00
21/09/2018 23:59
N/A
26/09/2018 15:00
27/09/2018 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 157-359375 Обявление за поръчка 17/08/2018 00:00