Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по техническо наблюдение на сгради
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
14/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
02/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2018/029/765
Услуги по техническо наблюдение на сгради
Услуги по техническо наблюдение за сградите, заемани и/или управлявани от Европейската комисия в Брюксел-столичен регион и околните зони.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
Цена
Условия за участие
Вж. тръжните спецификации
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
14/08/2018 00:00
02/10/2018 15:00
03/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 155-354601
Обявление за поръчка
14/08/2018 00:00