Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
10/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
17/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
RP/2018/RMC/10024
Охранителни услуги
Целта на поръчката е предоставяне на охранителни услуги, предоставяне на оборудване свързано със сигурността и безопасността, с цел повишаване на сигурността на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Изпълнителят трябва да бъде в състояние да предостави оборудването, изисквано от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), за да се гарантира неговото монтиране и поддръжка, както и за да се гарантира сертифицирано обучение от специализиран персонал. Обхватът на услугите включва, но не се ограничава, до:— контрол на достъпа на посетители до помещенията на ECDC;— наблюдение и патрулиране в помещенията на ECDC;— предоставяне и поддръжка на оборудване, свързано със сигурността и безопасността;— предоставяне на ad hoc експертен опит по отношение на безопасността и сигурността в помещенията.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
10/08/2018 00:00
17/10/2018 16:00
05/09/2018 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 153-350132
Обявление за поръчка
10/08/2018 00:00