Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Судан
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
22/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
30/05/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-605-DELSDNK-SER-FWC
Охранителни услуги за Делегацията на Европейския съюз в Судан
Изпълнителят трябва да осигури необходимите човешки и материални ресурси за гарантиране на сигурността на лица и имущество под отговорността на възлагащия орган. Основните услуги, които ще се предоставят, може да включват, наред с другото, осигуряване на охрана, „активни“ GPS/GPRS системи за проследяване, алармени системи и системи за видеонаблюдение (CCTV).
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
22/12/2018 00:00
30/05/2019 23:59
23/01/2019 13:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 247-566803
Обявление за поръчка
22/12/2018 00:00