Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за доставка за производство, монтаж, доставка и поддръжка на система за ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
23/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/09/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER/E1/2018/11-01
Поръчка за доставка за производство, монтаж, доставка и поддръжка на система за пасивна гама-емисионна томография („PGET“) за...
Дирекция „Евратом - контрол на ядрената сигурност“ (ГД ENER-E) на Европейската комисия се стреми да осигури услугите на изпълнител за производство, монтаж и доставка на системи за пасивна гама-емисионна томография (наричани по-нататък „PGET“), които да се използват за проверка на изразходваните горивни компоненти от реактори за лека вода.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
23/08/2018 00:00
N/A
N/A
26/09/2018 16:00
28/09/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 161-367661 Обявление за поръчка 23/08/2018 00:00