Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и различни видове сапун.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
15/02/2014
Краен срок за получаване на оферти:
24/03/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIL/06/PO/2013/086.
Доставка на тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и различни видове сапун.
Доставка на тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и различни видове сапун за европейските институции и органи, разположени в Люксембург (Службата за инфраструктура и логистика – Люксембург, Европейската сметна палата и Центърът за преводи за органите на Европейския съюз) за партида 1 и в Брюксел (Съветът на Европейския съюз) за партида 2.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
15/02/2014 00:00
N/A
24/03/2014 16:00
28/03/2014 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Доставка на тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и различни видове сапун за институциите и органите на Европейския съюз,...
Партида 1 включва доставката на тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и различни видове сапун за сградите, заемани (или които предстои да бъдат заемани) от следните институции и органи, разположени в Люксембург: Службата за инфраструктура и логистика – Люксембург, Европейската сметна палата, Центърът за преводи за органите на Европейския съюз.
Партида 2
Доставка на тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и различни видове сапун за Съвета на Европейския съюз
Партида 2 включва доставката, в Брюксел, на тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и различни видове сапун за Съвета на Европейския съюз.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 104-181747
Поправка
31/05/2014 00:00
2014/S 033-052661
Обявление за поръчка
15/02/2014 00:00