Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Форум на заинтересованите страни относно международното управление на океаните
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
30/08/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASME/EMFF/2018/026
Форум на заинтересованите страни относно международното управление на океаните
Това е покана за участие в търг под формата на открита процедура, стартирана с цел сключване на договор за предоставяне на услуги, за да се избере доставчик на услуги, който да създаде и управлява „секретариат“, който да установи редовен диалог между групите от заинтересовани страни в областта на международното управление на океаните. Целта на тези услуги е да обединят представители, практикуващи и експерти от съответните групи участници и заинтересовани страни. Освен това ще се предостави подкрепа и за последващите действия за програмата за международно управление на океаните и ще се установи редовен диалог относно усилията на ЕС за подобряване на международното управление на океаните.Задачите, които трябва да бъдат извършени от изпълнителя, са допълнително обяснени в тръжните спецификации в раздел 1).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://ec.europa.eu/easme/en
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/08/2018
26/09/2018
N/A
01/10/2018 15:00
02/10/2018 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 166-377790 Обявление за поръчка 30/08/2018