Данни на покана за участие в търг

Additional information has been added on page 21 and 31 of the Technical Specifications
Заглавие:
Осигуряване на временни услуги за EASO в Италия
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
06/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
08/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2018/681
Осигуряване на временни услуги за EASO в Италия
EASO се стреми да сключи каскадни рамкови договори за осигуряване на временни услуги в офисите си в Италия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
06/09/2018 00:00
08/10/2018 23:59
15/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 171-387874
Обявление за поръчка
06/09/2018 00:00