Данни на покана за участие в търг

1. Les documents de marché traduits en anglais et en néerlandais ont été mis en ligne. Les traductions sont fournies à titre d'information, suite à la demande d’un opérateur économique. Veuillez noter que seule la version originale des documents en français fait foi. 2. Le 26/11/2018, des nouveaux bordereaux de prix corrigés ont été publiés, qui annulent et remplacent ceux qui ont été précédemment publiés. Ce sont ces bordereaux corrigés qui devront être utilisés lors de la soumission.
Заглавие:
Покана за участие в търг 06A050/2018/M024 - устойчиво почистване на сградите, за...
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Дата на публикация в TED:
27/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
11/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
06A050/2018/M024
Покана за участие в търг 06A050/2018/M024 - устойчиво почистване на сградите, заети от Европейския парламент в Брюксел (3 обособени...
Европейският парламент възнамерява да възложи устойчива обществена поръчка с оглед на подписване на 3 рамкови договори за „интелигентно почистване“ почистване на заетите сгради или които ще бъдат заети от Европейския парламент в Брюксел, както и техните фасади, прозорци с рамки и остъклени прегради, при зачитане на околната среда и социалните условия на работниците.Договорът ще е за общ срок от 4 години.Тази поръчка се състои от следните 3 обособени позиции, както следва:— обособена позиция 1: почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради ASP, PHS, ATR и RMD,— Обособена позиция 2: почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE,— Обособена позиция 3: почистване на фасади, прозорци, рамки, остъклени прегради и въртящи се врати (всички сгради)Възлагащият орган обръща особено внимание на социалните и екологичните аспекти в рамките на тази поръчка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
27/10/2018 00:00
11/12/2018 23:59
18/12/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради ASP, PHS, ATR и RMD
Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради ASP, PHS, ATR, RMD
Партида 2
Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE
Почистване на помещения и други общи хигиенни услуги на сгради TRI, JAN, BQL, WIB, WIM, MHE, WAY, ΜΟΥ 75, MTY 70, BMT, MON 63, MTS 30, SQM, WIE
Партида 3
Почистване на фасади, прозорци, рамки, остъклени прегради и въртящи се врати (всички сгради)
Почистване на фасади, прозорци, рамки, остъклени прегради и въртящи се врати (всички сгради).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 208-473941
Обявление за поръчка
27/10/2018 00:00