Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на разходите и данъците в областта на енергетиката и въздействието на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Energy (ENER)
Дата на публикация в TED:
11/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
24/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENER A4/2018/471
Проучване на разходите и данъците в областта на енергетиката и въздействието на мерките за държавна намеса върху инвестициите в...
Целта е да се събере информация относно разходите за производство на енергия, разходите във връзка със системата и външните разходи в енергийния сектор и едновременно с това да се разгледат данъците, свързани с използването на енергия, изплащани в общия бюджет, както и да се изготви списък на мерките за държавна намеса в областта на енергетиката. Проучването ще обхване 28-те държави — членки на ЕС, всички важни източници на енергия и основните енергоемки отрасли, като промишленост, транспорт и селско стопанство, в допълнение към енергийния сектор. Що се отнася до държавите извън ЕС, проучването има за цел разработване на база данни, която да бъде възможно най-пълна за държавите от Г-20. За да се осигури информация за инициативите на енергийния съюз, чрез проучването ще се установяват най-добрите практики в държавите — членки на ЕС, за измерване на субсидиите за изкопаеми горива, и ще се анализира въздействието на субсидиите за изкопаеми горива върху целите на политиките на ЕС в областта на декарбонизацията и инвестициите в енергийни технологии, които са благоприятни за климата. Резултатите от проучването биха могли да се използват при следващия доклад относно цените и разходите в областта на енергетиката и доклада относно състоянието на енергийния съюз.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
11/09/2018 00:00
24/10/2018 16:00
25/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 174-393677 Обявление за поръчка 11/09/2018 00:00