Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултации в областта на ИКТ
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
07/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
2018/EJ/03/PO
Консултации в областта на ИКТ
Предоставяне на консултантски услуги в областта на ИКТ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Selection criteria as stated in the procurement documents
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/09/2018
19/10/2018 14:00
24/10/2018
29/10/2018 14:00
30/10/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 193-435431 Поправка 06/10/2018
2018/S 172-389637 Обявление за поръчка 07/09/2018