Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване на функциите и въздействието от европейските стандарти и стандартизаци...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Дата на публикация в TED:
15/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
22/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
699/PP/GRO/IMA/18/1131/10138
Проучване на функциите и въздействието от европейските стандарти и стандартизацията в ЕС и държавите - членки на ЕАСТ
Изпълнителят трябва да получи данни и да оцени как функционират европейските стандарти за задвижване на европейските иновации и конкурентоспособността на промишлеността. Трябва да се поясни тяхното взаимодействие с обществените интереси в областта на здравето, безопасността, околната среда и защитата на потребителя, произтичащи от разработката, производството и използването на продукти, услуги, материали и ключови базови технологии. Изпълнителят трябва да се фокусира върху избрани главни промишлени сектори за растеж в Европа. Освен това следва да се оцени влиянието на европейските стандарти и стандартизация върху конкурентоспособността на МСП. Следва да се изследва и ролята на оценката на съответствието и използването на европейски хармонизирани стандарти от производителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/11/2018 00:00
22/02/2019 16:00
26/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 220-502709
Обявление за поръчка
15/11/2018 00:00