Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги като оператор на столова
Възлагащ орган:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Дата на публикация в TED:
15/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
Fronte/OP/790/2018/JL/DT
Предоставяне на услуги като оператор на столова
Обхватът на търга е предоставяне на услуги по управление на столова, кафетерия, кафене, кухненски боксове, кетъринг услуги и осигуряване на доставки за кухненски боксове, както е определено в приложение II „Референтни условия“
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/09/2018 00:00
15/10/2018 17:00
22/10/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 178-402440
Обявление за поръчка
15/09/2018 00:00