Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Научна и техническа подкрепа за европейската мрежа за наблюдение на антимикробна...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
12/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
12/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2018/OCS/9854
Научна и техническа подкрепа за европейската мрежа за наблюдение на антимикробната устойчивост (EARS-Net)
Целта на този проект е да се предостави на ECDC техническа и научна подкрепа за развитието и координирането на европейската мрежа за наблюдение на антимикробната устойчивост (EARS-Net) и да се предостави техническа и научна подкрепа, нужна за провеждане на най-съвременен анализ на данните за антимикробна устойчивост.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
12/09/2018 00:00
12/10/2018 16:00
16/10/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 175-396017
Обявление за поръчка
12/09/2018 00:00