Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за външна подкрепа във връзка с прилагането на политиките на Европейската...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
11/01/2019
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2018/046
Услуги за външна подкрепа във връзка с прилагането на политиките на Европейската комисия относно управлението на служителите...
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
11/01/2019 00:00
15/02/2019 17:00
22/02/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2019/S 008-013311
Обявление за поръчка
11/01/2019 00:00