Данни на покана за участие в търг

Please note that a new Framework contract has been uploaded in the document library for this tender in order to comply with the new Financial Regulation and the data protection rules.
Заглавие:
Осигуряване на дистанционни видео интервюта
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
15/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
EPSO/PR/2018/011
Осигуряване на дистанционни видео интервюта
EPSO желае да придобие услуги, свързани с неконтролираното осигуряване на дистанционни видео интервюта чрез онлайн платформа.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/11/2018 00:00
15/02/2019 23:59
11/12/2018 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 220-502712
Обявление за поръчка
15/11/2018 00:00