Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Закупуване на консолидирани и неконсолидирани банкови данни и свързани услуги.
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
11/03/2014
Краен срок за получаване на оферти:
21/04/2014
Статус:
Затворена
Информация
JRC/IPR/2014/G01/0003/OC.
Закупуване на консолидирани и неконсолидирани банкови данни и свързани услуги.
Научната подкрепа за Отдела за финансов анализ възнамерява да създаде подходяща за постигане на целта, надеждна и ефикасна инфраструктура за данни, която да бъде използвана като източник на информация за институционални проучвания за отговаряне на ad hoc заявки от страна на Комисията и като принос за симулации по модел „Symbol“ по отношение на финансовия сектор на ЕС-28. Базата данни ще съхранява банкови данни, идващи от различни източници (търговски бази данни, склад за данни на ЕЦБ, бази данни на BIS и т.н.). Целта на тази покана за участие в търг е услуга, която да осигурява непрекъснатостта на изтеглянето на данни, както и необходимата помощ при поискване, за да се изпълнят правилно научните задачи на отдела.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
11/03/2014 00:00
21/04/2014 23:59
21/04/2014 23:59
28/04/2014 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 118-208549
Поправка
21/06/2014 00:00
2014/S 054-089394
Поправка
18/03/2014 00:00
2014/S 049-080666
Обявление за поръчка
11/03/2014 00:00