Данни на покана за участие в търг

Please note that the financial proposal has been updated (lot 4) on 7/11. In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Заглавие:
Подкрепа за ЕС/ЕИП, държавите в предприсъединителен период и съседните на ЕС дър...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
13/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
19/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2018/PHC/8245
Подкрепа за ЕС/ЕИП, държавите в предприсъединителен период и съседните на ЕС държави за готовност при извънредни ситуации в...
За да засили усилията си при подпомагане на ЕС/ЕИП, държавите в предприсъединителен период и съседните на ЕС държави в създаването на стабилни системи за готовност, ECDC търси подкрепа в следните области:1) предоставяне на литературни прегледи по теми, свързани с готовността при извънредни ситуации в областта на общественото здравеопазване;2) оценка на готовността при извънредни ситуации в областта на общественото здравеопазване;3) разработване на методология за мониторинг и оценка на готовността при извънредни ситуации в областта на общественото здравеопазване;4) работни семинари за готовност и симулационни упражнения за повишаване на капацитета и способностите.Всяка област засяга една или няколко фази на цикъла на готовност и те могат да подпомогнат държавите членки чрез различни подходи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/09/2018 00:00
09/11/2018 23:59
N/A
19/11/2018 16:00
21/11/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Предоставяне на литературни прегледи по теми, свързани с готовността при извънредни ситуации в областта на общественото... Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Партида 2 Оценка на готовността при извънредни ситуации в областта на общественото здравеопазване Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Партида 3 Разработване на методология за мониторинг и оценка на готовността при извънредни ситуации в областта на общественото... Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Партида 4 Работни семинари за готовност и симулационни упражнения за повишаване на капацитета и способностите Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 199-449724 Поправка 16/10/2018 00:00
2018/S 176-398113 Обявление за поръчка 13/09/2018 00:00