Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Обучение по компютърни технологии в класни стаи и електронно
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
22/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
24/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1489
Обучение по компютърни технологии в класни стаи и електронно
ЕИБ пуска тази покана за участие в търг с цел сключване на рамкови договори с доставчици на услуги, които ще предоставят различни свързани с ИТ обучения за персонала на ЕИБ или чрез колективни формални сесии, или чрез електронни курсове. Тази покана за участие в търг е разделена на 2 обособени позиции:Обособена позиция 1: Курсове за обучение за инструменти на Microsoft (напр. Microsoft Word или Excel);Обособена позиция 2: Обучителни курсове по ИТ, различни от инструментите на Microsoft
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
22/09/2018 00:00
10/10/2018 23:59
N/A
24/10/2018 23:59
26/10/2018 14:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Обучителни курсове по инструменти на Microsoft Банката търси доставчици на услуги със значителен опит в разработката и предоставянето на висококачествени ИТ обучения в международна среда за големи частни фирми и/или обществени организации.Поканата за участие в търг цели да предложи различни ИТ обучения на целия персонал на ЕИБ чрез следното:— проектиране и адаптиране към нуждите на ЕИБ от обучителни курсове, работни срещи, инструменти и материали;— осигуряване на групови обучителни курсове, работни срещи, инструменти и материали;- осигуряване и изпълнение на веднага налични стандартни електронни обучителни курсове;- проектиране, доставка и изпълнение на специални електронни обучителни курсове.Услугите, предоставени по тази обособена позиция, целят да предложат на участниците (най-вече крайни потребители) практическо обучение и да им предоставят необходимите умения за ефективна употреба на ИТ инструментите на Microsoft , които са им на разположение в техните работни станции в ЕИБ.
Партида 2 Обучителни курсове по ИТ, различни от инструментите на Microsoft Банката търси доставчици на услуги със значителен опит в разработката и предоставянето на висококачествени ИТ обучения в международна среда за големи частни фирми и/или обществени организации.Поканата за участие в търг цели да предложи различни ИТ обучения на целия персонал на ЕИБ чрез следното:— проектиране и адаптиране към нуждите на ЕИБ от обучителни курсове, работни срещи, инструменти и материали;— осигуряване на групови обучителни курсове, работни срещи, инструменти и материали;- осигуряване и изпълнение на веднага налични стандартни електронни обучителни курсове;- проектиране, доставка и изпълнение на специални електронни обучителни курсове.Услугите, предоставени по тази обособена позиция, целят да предложат на участниците практическо обучение и да им позволят да работят по-ефикасно докато използват инструменти, софтуер и технология от производители, различни от Microsoft.Това може да означава редовни нужди на крайния потребител от инструменти, използвани по принцип в ЕИБ, както и прецизно подробно техническо обучение за администратори и потребители на сървъри в екипите за поддръжка на ИТ и системи.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 183-413249 Обявление за поръчка 22/09/2018 00:00