Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на природен газ.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
16/04/2014
Краен срок за получаване на оферти:
20/05/2014
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OIL-06-PO-2014-009.
Доставка на природен газ.
Поръчката е за доставка на природен газ, който да бъде предоставен на институциите на ЕС, разположени в Люксембург.Доставката на природен газ трябва да включва изпълнение на всички задачи и задължения, свързани с регистрацията и прекратяването на договора, както и организиране на използването на мрежата за всички места на доставка. Тези задания трябва да бъдат изпълнени от изпълнителя.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
16/04/2014 00:00
13/05/2014 23:59
20/05/2014 16:00
26/05/2014 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2014/S 075-128886
Обявление за поръчка
16/04/2014 00:00