Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови споразумения за консултантски услуги в подкрепа на Отдела за вътрешен од...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
16/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
15/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
PC-1498
Рамкови споразумения за консултантски услуги в подкрепа на Отдела за вътрешен одит
Рамкови споразумения за консултантски услуги в подкрепа на Отдела за вътрешен одит.Тази покана за участие в търг е разделена на 2 (две) различни обособени позиции, всяка от които представлява различна област или пазар:— Обособена позиция 1: Банкиране, регулаторни изисквания на Директивата за капиталовите изисквания IV/Регламента за капиталовите изисквания (CRD IV/CRR) и обща администрация,— Обособена позиция 2: Информационни технологии.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/10/2018 00:00
15/11/2018 15:00
16/11/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Банкиране, регулаторни изисквания на CRD IV/CRR и обща администрация
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Партида 2
Информационни технологии
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 199-449731
Обявление за поръчка
16/10/2018 00:00