Данни на покана за участие в търг

Time limit for receipt of tenders is updated to 06/02/2018
Заглавие:
Изграждане на капацитет за европейските столици на културата
Възлагащ орган:
European Commission, DG Education,Youth, Sport and Culture (EAC)
Дата на публикация в TED:
29/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
06/02/2019
Статус:
Затворена
Информация
EAC/22/2018
Изграждане на капацитет за европейските столици на културата
Целта на настоящата покана е създаване на екип от експерти и предоставяне на услуги по изграждане на капацитет и дейности за партньорско обучение за предстоящите европейски столици на културата.В по-общ план целта е предоставяне и на полезна информация, контакти и обучение за екипите по изпълнение на инициативата „Европейска столица на културата“ и за градовете, които биха желали да кандидатстват за титлата „Европейска столица на културата“, като се повиши качеството на кандидатурите и се допринесе за успеха на изпълнението на инициативата „Европейска столица на културата“ за съответната година.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
29/09/2018
N/A
N/A
06/02/2019 16:00
07/02/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 237-540408 Поправка 08/12/2018
2018/S 188-423868 Обявление за поръчка 29/09/2018