Данни на покана за участие в търг

Nouveau formulaire d’offre de prix disponible
Заглавие:
Инспекция на технически и електрически инсталации.
Възлагащ орган:
European Court of Auditors (ECA)
Дата на публикация в TED:
29/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
AO 665
Инспекция на технически и електрически инсталации.
Услугите за изпълнение в рамките на тази поръчка имат за цел инспекция на техническите и електрически инсталации на сградите, заемани от Европейската сметна палата, както са определени в Приложение А на тръжните спецификации.Инспекцията на технически и електрически инсталации ще бъде разделена на 2 програми:а) група I - периодична инспекция на технически и електрически инсталации; иб) група II - инспекции на място на техническите и електрическите инсталации, в допълнение към периодичните, след конкретно запитване от Сметната палата.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
29/09/2018 00:00
07/11/2018 17:00
12/11/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 188-423857 Обявление за поръчка 29/09/2018 00:00