Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на състоянието на европейските сирфидни мухи (Syrphidae) - европейски чер...
Възлагащ орган:
European Commission, DG for Environment (ENV)
Дата на публикация в TED:
29/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
ENV.D.2/SER/2018/0027
Оценка на състоянието на европейските сирфидни мухи (Syrphidae) - европейски червен списък на сирфидните мухи (в ЕС и цяла Европа)
Целта на настоящата поръчка е да се оцени състоянието на европейските видове сирфидни мухи и да се изготви европейски червен списък. Чрез поръчката ще се предостави информация относно природозащитния статус, географското разпространение, тенденциите в популациите и заплахите за оценявания вид. По този начин ще се допринесе за мониторинга и оценката на инициативата на ЕС относно опрашителите и общата политика на ЕС в областта на биологичното разнообразие. Чрез поръчката ще се подобри общото разбиране сред създателите на политики, заинтересованите страни и широката общественост относно необходимостта от действия по опазване на природата в Европа, включително в контекста на гарантиране на дългосрочната наличност на екосистемни услуги, осигурявани от опрашителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
29/09/2018 00:00
29/10/2018 16:00
12/11/2018 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 188-423867 Обявление за поръчка 29/09/2018 00:00