Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Програма за развиване на лидерски умения (LDP)/Академия за лидерство
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
27/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
29/10/2018
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/HUCAP/2018/03
Програма за развиване на лидерски умения (LDP)/Академия за лидерство
Главната цел на настоящата процедура за обществена поръчка е да избере доставчик за разработка и доставка на програма за развитие на лидери за управленческото общество на ЕОБХ в следващите 4 години.Управленческото общество е разнообразна група, състояща се от около 72 мениджъра, разделени на три отделни нива на управление: Старши мениджмънт, среден мениджмънт и първа линия. Горното общество включва също 3 програмни мениджъра,
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/09/2018 00:00
29/10/2018 14:30
30/10/2018 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 186-419154
Обявление за поръчка
27/09/2018 00:00