Данни на покана за участие в търг

In case of problems with eSubmission (submission of tenders) please contact helpdesk as soon as possible on +32 (0) 229 71063
Заглавие:
Услуги по управление на данни от наблюдение, услуги по анализ на данни на ГИС, б...
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
28/09/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2018/SRS/8990
Услуги по управление на данни от наблюдение, услуги по анализ на данни на ГИС, биостатистически услуги и услуги по управление на...
Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) търси услуги за управление на данни и документи в областта на общественото здравеопазване, включително управление на геокодирани данни и съответните системи, и големи по обем данни от системите на здравеопазването. Освен това ECDC изисква услуги в областта на епидемиологичния статистически анализ, включително проектиране на проучвания, статистически съвети и разработване на приложения в R.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
28/09/2018 00:00
14/11/2018 16:00
16/11/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Мениджър на данни, анализатор на данни, анализатор за управление на данни/ информация и анализатор на данни на ГИС.
Очакваната услуга се състои в предоставянето на квалифицирани лица в съответната област, които ще работят под надзора на служител на ECDC и в тясна връзка с екипите на ECDC при предоставянето на управление на данни, анализ на данни и експертни познания относно управлението на данни/ информация (включително геопространствени данни) на ECDC и на неговите заинтересовани лица.
Партида 2
Биостатистически услуги
Очакваната услуга се състои в предоставянето на резултати в областта на биостатистиката, приложени към данните за общественото здраве.
Партида 3
Услуги по управление на документи
Очакваната услуга се състои в предоставяне на услуги от квалифицирани лица в съответните области на управление и анализ на електронно съдържание, които ще работят заедно с екипите на ECDC при предоставянето на експертни познания относно управлението и анализа на електронно съдържание на потребителите на ECDC и неговите заинтересовани страни в областта на превенцията и контрола на заразните болести.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 210-479164
Поправка
31/10/2018 00:00
2018/S 187-421526
Обявление за поръчка
28/09/2018 00:00