Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на услуги за медицинския отдел в Люксембург. Обособена позиция 1: к...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Дата на публикация в TED:
27/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
HR/R1/PO/2018/043
Предоставяне на услуги за медицинския отдел в Люксембург. Обособена позиция 1: кардиология, обособена позиция 2: офталмология
Целта на поръчката е да се осигурят за медицинската служба в Люксембург рамкови договори за 2-те обособени позиции, определени по-долу:— обособена позиция 1: предоставяне на кардиологични услуги,— Обособена позиция 2: предоставяне на офталмологични услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
27/10/2018 00:00
N/A
N/A
07/12/2018 23:59
14/12/2018 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Предоставяне на кардиологични услуги Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Партида 2 Предоставяне на офталмологични услуги Моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3).
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 208-473937 Обявление за поръчка 27/10/2018 00:00