Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Актуализиране или разработване на програмите за стратегически научни изследвания
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
17/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
14/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
18.ESI.OP.301
Актуализиране или разработване на програмите за стратегически научни изследвания
Общата цел на настоящия рамков договор е подпомагане на непрекъснатото и текущото разработване и актуализиране на програмите за стратегически научни изследвания и технологичните градивни елементи (Technology Building Blocks — TBB) с нови сведения, като се следват инструментите и процесите, разработени или за общите програми за стратегически научни изследвания (Overarching Strategic Reasearch Agenda — OSRA), или за веригата от инструменти на OSRA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/10/2018 00:00
14/12/2018 12:00
14/12/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 227-518546
Поправка
24/11/2018 00:00
2018/S 203-461088
Поправка
20/10/2018 00:00
2018/S 200-453473
Обявление за поръчка
17/10/2018 00:00