Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поддръжка и разработване на статистическа база данни за политиката на трудовия п...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
23/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
VT/2018/026
Поддръжка и разработване на статистическа база данни за политиката на трудовия пазар на ЕС
Статистиката за политиката на трудовия пазар (LMP) е колекция от данни, разработена от Европейската комисия за мониторинг на прилагането и развитието на целенасочени политики по заетост в ЕС. Статистиката за LMP се използва за мониторинг както на активни, така и на пасивни намеси в пазара на труда и в частност съответните области на ръководствата за заетост на ЕС.Проектът се отнася до цялостното създаване на статистика в областта на политиката на пазара на труда (ППТ), т.е. събиране на данни, включително аспекти на методологията и хармонизирането, както и технически аспекти, свързани с поддръжката на приложението ППТ и неговата употреба.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/10/2018 00:00
26/11/2018 17:00
03/12/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 204-463872
Обявление за поръчка
23/10/2018 00:00