Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на система за автоматичен рентгенов флуоресцентен анализ за наличие на ...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Karlsruhe (JRC-KRU)
Дата на публикация в TED:
06/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
12/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/KRU/2018/G.II.6/0120/OC
Доставка на система за автоматичен рентгенов флуоресцентен анализ за наличие на уран по пробите, взети с памучен тампон
Съвместният изследователски център (JRC) в Карлсруе планира да закупи система за автоматичен монохроматичен микрорентенов флуоресцентен анализ за наличие на уран по пробите, взети с памучен тампон.В Съвместния изследователски център в Карлсруе има голяма лаборатория за масспектрометрия на вторични йони с голяма геометрия (LG-SIMS), специализирана в анализа на частици от уран от прахови проби, взети с памучен тампон. Памучните тампони са с размер 10 x 10 cm2 и обикновено съдържат повече материал от този, който може да се анализира с LG-SIMS, и поради това трябва да се извърши допълнително вземане на проби от тях. На този етап допълнителното вземане на проби от памучните тампони се извършва, без да е известно преди това къде и колко частици уран има по тампона. Поради това е налице необходимост от автоматизирана система за анализ, която може да анализира тампона с най-високата възможна чувствителност, за да се предоставят най-добрите възможни насоки за подготовката на проби.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/10/2018 00:00
12/11/2018 16:00
14/11/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 193-435445
Обявление за поръчка
06/10/2018 00:00