Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата ...
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
20/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
EASO/2018/691
Предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа
Открита процедура за обществена поръчка за сключване на рамков договор за предоставяне и инсталация на кабели за пасивни данни и услуги по електрическата мрежа.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Цена
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/10/2018 00:00
26/11/2018 15:00
27/11/2018 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 203-461084
Обявление за поръчка
20/10/2018 00:00