Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Платформа за инвестиции в кръговата биоикономика (CBIP)
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
17/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
26/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
TA2018061 R0 INN
Платформа за инвестиции в кръговата биоикономика (CBIP)
Целта на настоящата инициатива е избор на инвестиционен мениджър („IM“), който да създаде и управлява платформа за инвестиции в кръговата биоикономика („CBIP“ или „фондът“).Целта на фонда е предоставяне на достъп до финансиране, и по-специално под формата на дългов капитал, собствен капитал или квазикапиталови средства), за иновативни проекти в областта на биоикономиката, като приоритетно фондът ще бъде насочен, но не само, към иновативни проекти в областта на кръговата биоикономика.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
17/10/2018 00:00
26/11/2018 23:59
28/11/2018 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 200-453479
Обявление за поръчка
17/10/2018 00:00