Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Делегацията на Европейския съюз в Кения
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
06/03/2019
Краен срок за получаване на оферти:
22/04/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-651-DELKENN-SUP-FWC
Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Делегацията на Европейския съюз в Кения
Доставка и монтаж на офис обзавеждане за Делегацията на Европейския съюз в Кения, Найроби.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://eeas.europa.eu/delegations/kenya/area/jobs-funds_en
Най-икономично
Условия за участие
Направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
06/03/2019 00:00
N/A
N/A
22/04/2019 13:00
23/04/2019 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2019/S 046-104557 Обявление за поръчка 06/03/2019 00:00