Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по почистване в седалището на Съвместния изследователски център (JRC) в С...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Seville (JRC-SVQ)
Дата на публикация в TED:
16/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
23/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
JRC/SVQ/2018/R.1/0096/OC
Услуги по почистване в седалището на Съвместния изследователски център (JRC) в Севиля
Поръчката включва предоставяне на услуги по почистване за сградата на JRC в Севиля.Поканата за участие в търг обхваща следните услуги:a) редовно почистване с цел поддръжка в сградата;б) извънредни услуги по почистване;в) попълване на запасите от консумативи;г) управление на битови отпадъци.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, предоставен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/10/2018 00:00
23/11/2018 16:00
26/11/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2018/S 199-449737
Обявление за поръчка
16/10/2018 00:00