Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамков договор за услуги в областта на анализ, оценка и разработване на политика...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
04/04/2012
Краен срок за получаване на оферти:
22/05/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Рамков договор за услуги в областта на анализ, оценка и разработване на политика по отношение на въздействията на лекотоварните...
Регламент (ЕО) № 443/2009 (емисии на CO2 от автомобили) постановява краткосрочна цел от 130 g CO2/km, които да бъдат постигнати от производителите на пътнически автомобили до 2015 г., с етап на поставяне на начало през 2012 г. Дългосрочната цел от 95 g CO2/km е определена за 2020 г. Регламент (ЕС) № 510/2011 (емисии на CO2 от превозни средства за професионални цели) постановява цел от 175 g CO2/km, които да бъдат постигнати от производители на превозни средства за професионални цели до 2017 г. Дългосрочната цел от 147 g CO2/km е определена за 2020 г.Приет е набор от последващи мерки за прилагане, за да се гласуват различни части от тези регламенти.Член 13, параграф 5) от Регламент (ЕО) № 443/2009 изисква целите за специфични емисии и отклоненията за производители с нисък капацитет и тясноспециализираните производители да бъдат преразгледани, с цел определяне:— условията за постигане на дългосрочната цел от 95 g CO2/km до 2020 г. по ефективен по отношение на разходите начин, и— аспектите на изпълнението на тази цел, включително таксите за извънредно количество емисии.Успоредно с това, член 13, параграф 1) от Регламент (ЕС) № 510/2011 постановява сходни изисквания и изисква постигането на целта да бъде потвърдено.Понастоящем Комисията провежда преразглеждане на Регламенти (ЕО) № 443/2009 (емисии CO2 в автомобилите) и (ЕС) № 510/2011 (емисии CO2 от превозни средства за професионални цели), което трябва да да приключи към края на 2012 г. Може да бъде необходима ad hoc подкрепа по отношение на процедурите по одобрение в Европейския парламент и Съвета. Може да бъде необходима допълнителна помощ по отношение на всяко изпълнение или мониторинг, които се изискват или може да се изискват. Могат да възникнат изисквания по отношение на разработване на бъдеща политика. Примерите могат да включват всички последващи преразглеждания на законодателството, необходимостта от разглеждане на всяко възможно взаимодействие между законодателството относно превозни средства за професионални цели и която и да е бъдеща стратегия относно тежкотоварни превозни средства или възможно бъдещо действие, свързано със захранвани с енергия превозни средства на две или четири колела.От настоящия законодателен и политически орган се очаква периодично да прави...
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
04/04/2012 00:00
N/A
11/05/2012 23:59
14/05/2012 00:00
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 66-106926 Обявление за поръчка 04/04/2012 00:00