Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Регионален рамков договор за дългосрочно наемане на многофункционални устройства...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
22/12/2018
Краен срок за получаване на оферти:
01/03/2019
Статус:
Затворена
Информация
EEAS-650-DIVBS4-SUP-FWC.
Регионален рамков договор за дългосрочно наемане на многофункционални устройства (принтер-скенер-копирна машина)
Предметът на рамковия договор е дългосрочното наемане на многофункционални устройства MFD (принтер-скенер-копирна машина), включително доставка, инсталация, поддръжка, надстройки, консумативи (различни от хартия), завършващо оборудване и свързани услуги.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://eeas.europa.eu/businesstenders/index_en.htm
Най-икономично
Условия за участие
Направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/12/2018 00:00
N/A
N/A
01/03/2019 12:00
04/03/2019 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 247-566799 Обявление за поръчка 22/12/2018 00:00