Данни на покана за участие в търг

Please note that the new deadline for submission of tenders is 07/12/2018
Заглавие:
Предоставяне на външни услуги по гарантиране на качеството на ИТ (ECDC-IT-QA)
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
10/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
07/12/2018
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2018/ICT/9753
Предоставяне на външни услуги по гарантиране на качеството на ИТ (ECDC-IT-QA)
Предоставяне на външни услуги по гарантиране на качеството на ИТ (в обекта и извън него) за нуждите на ECDC, включително тестване на софтуер от трети страни, контрол на качеството на ИТ и поддръжка на услугите по подобряване на качеството на ИТ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Най-икономично
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3)
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
10/10/2018 00:00
27/11/2018 23:59
N/A
07/12/2018 16:00
11/12/2018 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 199-449725 Поправка 16/10/2018 00:00
2018/S 195-440524 Обявление за поръчка 10/10/2018 00:00