Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на консултантски услуги в сферата на ИТ за Европейската агенция за ...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
17/10/2018
Краен срок за получаване на оферти:
16/11/2018
Статус:
Затворена
Информация
EEA/DIS/18/012
Предоставяне на консултантски услуги в сферата на ИТ за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в областите на съвременни...
ЕАОС иска да сключи рамкови договори за услуги с доставчици на консултантски услуги в сферата на ИТ в областите на съвременни инфраструктурни операции и поддръжка на първо ниво за инфраструктура на Microsoft. Поканата за участие в търг е разделена на 2 (две) обособени позиции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders
Условия за участие
Списък и кратко описание на условията:Както е посочено в раздел 2.2.2.1 на тръжната спецификация.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
17/10/2018 00:00
16/11/2018 14:00
19/11/2018 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Съвременни инфраструктурни операции По тази обособена позиция от бъдещия изпълнител се очаква да предостави съвременни инфраструктурни операции, основно свързани с администриране на система Linux, например:— администриране и разгръщане на усъвършенствана система във виртуална среда с висока степен на достъпност,— мерки за сигурност, като обновявания на системата, предотвратяване на проникване и архивиране/възстановяване,— оценка и подобряване на процедурата по сигурност,— управление на системи за управление на съдържание (CMS), релационни и NoSQL бази данни,— управление, проектиране и оптимизиране на мрежата,— управление на приложенията, използвани с Docker.
Партида 2 Поддръжка на първо ниво за инфраструктура на Microsoft По тази обособена позиция от бъдещия изпълнител ще се изиска да осигури поддръжка на първо ниво за инфраструктура на Microsoft, например:— управление на услугите на помощен отдел в областта на ИКТ, подпомагани от система за билети с намеса на място и от разстояние,— управление на компютрите и администриране на потребителите в среда, базирана основно на Windows,— управление и конфигуриране на компютри с Windows 7 и 10, използващи различни софтуерни инструменти,— управление на допълнения и обновявания на системите на компютрите, за да се поддържат сигурността и поверителността,— управление и инсталиране на принтери, скенери и други периферни устройства,— осигуряване на техническа помощ за видеоконферентна връзка и уебинари,— поддръжка, свързана с мрежи, сървър, бази данни и други инфраструктурни задачи,— осигуряване на обучение по ИТ за персонала на ЕАОС относно софтуера, използван в ЕАОС, основно за MS Office и Windows.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 200-453475 Обявление за поръчка 17/10/2018 00:00