Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Организиране и изпълнение на обучение и други дейности за изграждане на капаците...
Възлагащ орган:
Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency (Chafea)
Дата на публикация в TED:
15/11/2018
Краен срок за получаване на оферти:
10/01/2019
Статус:
Затворена
Информация
CHAFEA/2018/CP/04
Организиране и изпълнение на обучение и други дейности за изграждане на капацитет в ЕС, Исландия и Норвегия за организациите на...
Целта на поканата е да се разработи ефективен подход за изграждане на капацитет на организациите на потребителите и да се осигурят обучения/семинари за представителите на организациите на потребителите от участващите държави, включително други действащи лица и заинтересовани страни във връзка с политиката за защита на потребителите. Изпълнителят трябва да разработи ефективен подход за изграждане на капацитет, включително убедителен анализ на нуждите, който да е полезен както като доказателство при създаването на политики от Комисията, така и като съвет към асоциациите на потребителите как най-добре да разработят своя подход за вътрешно обучение и изграждане на капацитет, включително контролни показатели, съсредоточени върху резултатите и въздействията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
15/11/2018 00:00
N/A
N/A
10/01/2019 23:59
21/01/2019 09:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2018/S 220-502703 Обявление за поръчка 15/11/2018 00:00